Nauczyciele

        

0a SP65 Gładysz Lidia, Serewiś Ilona
1a SP65 Serewiś Ilona
1b SP65 Szymańska-Skiba Justyna
1c SP65 Kuśnierz Monika, Godzimirska-Dybek Marta
1p SP65 Jaworska Agnieszka
2a SP65 Musiał Beata
2b SP65 Doroszuk Stanisława
2p SP65 Kucharska Karolina
3a SP65 Gajdowicz Ewa, Piekarz Adriana
3b SP65 Dawidczyk Paulina
3p1 SP65 Kuranowska Małgorzata
3p2 SP65 Makowska-Olbryś Anita
4a SP65 Kownas Joanna
4b SP65 Brzezińska Magdalena
4p SP65 Mazurek Małgorzata
4s SP65 Mielcarz Marcin
5a SP65 Mierzwa Iwona
5p SP65 Woźnicka Agnieszka
5s SP65 Gumowska Mariola
6a SP65 Chlapek Małgorzata
6p SP65 Zgryzek Agnieszka
6s SP65 Kowalska-Żołądź Katarzyna
7a SP65 Sandomierz Kinga
7p/ł SP65 Kida Agnieszka
7s SP65 Szymańska Małgorzata
8a SP65 Snachowska Beata
8b SP65 Wardacka Dorota
8p SP65 Krzyżanowska Renata
8s SP65 Gugała-Miska Anna