Historia szkoły

        

1965 r.

Z połączenia dwóch szkół podstawowych, nr 8 i nr 64 powstaje nowa placówka, której dyrektorem zostaje P. Stanisław Górski. W trzy lata później szkoła otrzymuje imię Władysława Orkana. Z tego okresu datują się pierwsze sukcesy sportowe i dydaktyczne.

1982 r.

Po odejściu na emeryturę P. Stanisława Górskiego dyrektorem zostaje P. Maria Mościcka. W latach 1983 – 1984 przeprowadzane są w budynku szkoły pierwsze remonty. Nauczyciele i uczniowie utrzymują kontakt z przedstawicielami SP nr 1 i SP nr 65 w Kamienicy. Uczniowie zdobywają laury w olimpiadach przedmiotowych i mistrzostwach Warszawy w koszykówce, umacniając naszą pozycję wśród szkół żoliborskich.

1989 r.

Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje P. Elżbieta Kostrzyńska. W 2000r. z jej inicjatywy we współpracy z OSiR utworzona zostaje pierwsza klasa o profilu sportowym – pływanie i pięciobój nowoczesny - co środowisko szkolne przyjmuje z dużym entuzjazmem. W latach 2000 – 2004 kolejno remontowane są sale na I piętrze, modernizacji ulega całe II piętro, przebieralnie przy sali gimnastycznej, pokój nauczycieli WF, powstaje także gabinet terapii i integracji sensorycznej. W 2004 r. po pięciomiesięcznym remoncie oddana zostaje do użytku sala gimnastyczna, a z okazji zakończenia prac odbywa się mecz w koszykówkę między nauczycielami WF naszej szkoły a urzędnikami Żoliborza, o czym informuje gazeta codzienna Fakt. W tym też roku po raz pierwszy zorganizowany zostaje z okazji Dnia Dziecka festyn na szkolnym boisku. Staje się on tradycją, która przetrwa kilka lat. Uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych.

2005 r.

Stanowisko dyrektora szkoły po odejściu na emeryturę Pani E. Kostrzyńskiej obejmuje Pani Ewa Kozłowska. Powstają kolejne klasy o profilu sportowym: łuczniczo – siatkarskie i nowe pływackie. Dalszym przeobrażeniom podlega także budynek szkoły: powstają nowe szatnie z oddzielnymi szafkami dla uczniów oraz nowoczesne boisko szkolne, które jest naszą chlubą do dzisiaj. Szkoła angażuje się w szereg akcji charytatywnych. W 2008r. w klasach młodszych zrealizowany jest nowy projekt „Akademia Przedszkolaka”, mający na celu ułatwienie startu pierwszoklasistom w naszej szkole. W klasach starszych w 2009 r. uruchamiany jest dwuletni projekt The Bridge w ramach międzynarodowego programu Comenius, w którym uczestniczą także szkoły z Anglii. Włoch, Estonii, Niemiec i Słowacji. Prowadzone są akcje, z których część jest kontynuowana w latach następnych: Sportowy Dzień Dziecka, Orkanowski Bieg Niepodległości po Żoliborzu czy Dzień Nauki. Obecnie rozpoczynamy kolejny międzynarodowy projekt Erasmus, pod tytułem „Keys To The Future”, który będziemy realizować wraz ze szkołami z Turcji, Anglii, Litwy i Włoch.

Zespół nauczycieli i rodziców uczniów przygotowuje dwie wspaniałe inscenizacje baśni: „Kopciuszek” i „Śpiąca Królewna”, które podbijają serca szkolnej i pozaszkolnej publiczności.

Od kilku lat nasi absolwenci osiągają coraz wyższą średnią na sprawdzianie szóstoklasisty, wyniki ostatnich dwóch lat pozwalają zaliczyć nas do czołówki szkół warszawskich. Najlepsi uczniowie są laureatami i finalistami konkursów kuratoryjnych, otrzymują wyróżnienia i nagrody w konkursach zewnętrznych, także plastycznych organizowanych przez Urząd Dzielnicy Warszawa – Żoliborz. Rozwijają swoje zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach kół zainteresowań.