Projekty międzynarodowe

        

SZKOŁA Z DOBRYM KLIMATEM

Projekt opiera się na założeniu, że dobry klimat w szkole jest fundamentem, na którym można budować poczucie bezpieczeństwa w społecznościach szkolnych. Fundament ten pozwala zmniejszać ryzyko występowania przemocy fizycznej, psychicznej, nierozwiązanych konfliktów czy zachowań ryzykownych.

Projekt skierowany jest do całej społeczności szkolnej. Rekomendujemy udział klas V - VII.

Działania projektu obejmują:

DZIAŁANIA NA RZECZ DOBREGO KLIMATU:

  • Warsztaty dla dobrego klimatu

Celem warsztatów jest zwiększenie integracji uczniów w nowych zespołach klasowych powstających w wyniku zmian oświatowych a także zwiększenie wiedzy i kompetencji uczestników z zakresu komunikacji bez przemocy, budowanie współpracy między nimi.
9 godzin dydaktycznych dla klasy

  • Wyjścia integracyjne

Po zakończeniu cyklu warsztatów każda z klas wraz ze swoim wychowawcą przygotuje dla siebie wyjście integracyjne. Miejsce wyjścia zostanie wybrane wspólnie przez uczniów i wychowawcę.

Aktualne projekty:
 
WE ARE BETTER FRIENDS WITH OUR STORIES: https://wearebetterfriendswithourstories.blogspot.com/
 
Poprzednie projekty:
 
KEYS TO THE FUTURE (2015-2017)  http://keystothefuture-sp65.blogspot.com/