Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 65

im. Władysława Orkana

ul. Mścisławska 1

01-647 Warszawa

tel: 22 833 58 36

Sekretariat czynny pod poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30