Rada rodziców

Przedstawiciele Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

 

0 Ludmiła Lib

1a Mateusz Toczyski

1b Agata Bulińska-Szmigielska

1c Radek Ładczuk

 

2a Magdalena Górfińska

2b Aleksandra Świergolecka

2c Tamás Dombi

 

3a Monika Aniszczyk

3b Magdalena Iwanowska

3c Natalia Szubart

 

4a Karolina Kulmińska / Sekretarz

4b Mateusz Pytko / Przewodniczący

4p Łukasz Sobczak

4s Aleksander Musiałowski

 

5a Anna Mroczek-Sybicka

5b Beata Orzechowska-Patek

5c Marcin Rychter

5p Piotr Wertenstein-Żuławski

5s1 Robert Gerula

5s2 Krzysztof Leśniewski

 

6a Rafał Kaniszewsk

6b Marta Wilkowska

6c Agnieszka Adamczyk

6p Anna Berezowska

6s Maria Siemienowicz / Skrabnik

 

7a Iza Rutkowska

7b Agnieszka Siluk

7c Agnieszka Smoleńska-Szymczak

7p Małgorzata Kubicka / Z-ca Przewodniczącego

7s Patrycja Wrocławska

 

8ap Anna Sołkowska-Zając

8b Sylwia Czarnacka

8s Dominika Raczkowska

  

Prezydium RR SP65 w składzie: 

1. Mateusz Pytko - przewodniczący RR SP65

2. Małgorzata Kubicka - z-ca

3. Maria Siemienowicz - skarbnik

4. Tamás Dombi

5. Karolina Kulmińska - sekretarz

6. Agata Bulińska-Szmigielska

7. Mateusz Toczyski

8. Dominika Raczkowska

9. Robert Gerula

10. Magdalena Górfińska

11. Łukasz Sobczak