Dokumenty

 

Statut Szkoły Podstawowej nr 65  
Program wychowawczo-profilaktyczny 2017-2020    

REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

PZO język polski

PZO matematyka

PZO informatyka

PZO język angielski

PZO religia

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE