Znamy już zwycięzców I Konkursu Filmowego o Złote Maniery Orkana, zorganizowanego przez Radę Rodziców SP65! Pierwszą nagrodę w wysokości 500 złotych zdobyła klasa 4s, Srebrne Maniery oraz 400 złotych – klasa 5b, a Brązowe i 300 złotych – klasa 4a. Celem konkursu jest przybliżenie uczniom Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania zachowania oraz otwarcie na dyskusję o tym, jak się zachowywać, a jak nie. Zadanie konkursowe polegało na nakręceniu krótkiego filmu o wybranym aspekcie oceny z zachowania (np. bezpieczeństwo, kultura osobista, tolerancja).

Zwycięski film klasy 4s to czarno-biała impresja na temat wypadku w szkole, spowodowanego popchnięciem ucznia. Autorzy zgrabnie zainscenizowali właściwe zachowania w takiej sytuacji – zarówno po stronie uczniów, jak i nauczycieli – oraz zakończyli dzieło czytelnym przesłaniem: „Na przerwach uważajcie, innym dzieciom przykład dajcie”. W filmie znalazło się także miejsce na dyskretny humor – np. w stylizacji nauczycielek czy rekwizytów.

Drugi film, pt. „Kultura osobista”, miał wyjątkową formę – w rolach głównych wystąpiły ludziki Lego, dowcipnie zdubbingowane przez uczniów 5b. Trzeci – „Tolerancja” – opowiadał pouczającą historię
o nowym uczniu 4a z Wielkiej Brytanii, który był obiektem żartów z powodu kaleczenia polszczyzny, ale na koniec okazał się świetnym matematykiem skorym do pomocy innym.

Zgłoszone filmy pokazały fantastyczne talenty uczniów naszej szkoły po obu stronach kamery. Powstały ważne prace, które mogą posłużyć za bazę do owocnych dyskusji na godzinach wychowawczych czy etyce.

We wrześniu odbędzie się drugi etap konkursu – wszystkie filmy konkursowe zostaną pokazane uczniom i poddane pod głosowanie, aby wyłonić ostatniego laureata – Nagrody Publiczności.

Uczestnikom konkursu gratulujemy mądrości, humoru i kreatywności. Dziękujemy za Waszą energię!