Nasza szkoła

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klas sportowych - 5s1, 5s2 i 5p uczestniczyli w projekcie Szkoła z Dobrym Klimatem współfinansowanym ze środków Biura Edukacji m. st. Warszawy. Szereg działań rozwijających umiejętności współpracy, komunikacji bez przemocy oraz pracy metodą projektu, przygotował uczniów tychże klas do zrealizowania klasowych Miniprojektów na rzecz dobrego klimatu w szkole. Uczniowie, uczennice oraz ich wychowawcy podjęli się nagrania trzech filmów, których celem jest zainspirowanie wszystkich uczniów, uczennic oraz pracowników szkoły nr 65 do kreatywnego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Nie było to łatwe wyzwanie, bowiem okres kwarantanny i zarządzenie nauki zdalnej zmusiły nas wszystkich do pozostania w domach. Mimo to uczniowie i wychowawcy połączyli siły i efekty ich wspólnych działań możecie obejrzeć w trzech poniższych filmach. To doświadczenie pokazuje, że tam gdzie spotykają się otwartość, zaangażowanie i kreatywność możemy spodziewać się wspaniałych efektów współpracy.

Zachęcamy do zapoznania się z filmami klas! 

 

Film klasy 5s1:

Film klasy 5s2:

Film klasy 5p: