Nasza szkoła
×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but images/2019artykuly/strefaciszy is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

We wtorek 18.06.19. klasa 6s, otworzyła w naszej szkole Strefę ciszy o wdzięcznej nazwie „CICHACZ”. Ideą zorganizowania strefy ciszy, wypracowaną wspólnie przez uczniów tej klasy z wychowawcą, było ograniczenie hałasu w szkole podczas przerw, stworzenie warunków do relaksu i wypoczynku, przygotowanie się do wysiłku umysłowego na kolejne zajęcia oraz stworzenie w szkole przestrzeni dla dobrego klimatu i pozytywnych emocji. „Cichacz” to zwieńczenie wielomiesięcznej pracy w ramach projektu „Szkoła z Dobrym Klimatem”. Był on realizowany przez Stowarzyszenie Q-Zmianom i współfinansowany ze środków Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy.

Od września 2018 r. do czerwca 2019 r. klasa 6s uczestniczyła w zajęciach profilaktycznych oraz integrujących, warsztatach dla dobrego klimatu i szkoleniu „Praca metodą projektu”. Uczniowie z dużym zainteresowaniem brali udział we wszystkich działaniach: integrowali się, uczyli się m.in. samodzielności, odpowiedzialności i organizacji pracy czy zachowań prospołecznych. Mieli wreszcie okazję, by się przekonać, iż praca metodą projektu to wspaniały sposób nauczania przez doświadczenie i działanie, podczas którego dzieci same zdobywają informacje, opracowują je a potem przygotowują wydarzenie kulminacyjne. Klasa 6s była głównym realizatorem tego przedsięwzięcia na każdym etapie pracy: planowaniu i projektowaniu kącika, zbieraniu funduszy na wyposażenie, zakupach i skręcaniu mebli, co wiązało się niejednokrotnie z trudnościami, które ostatecznie udało się pokonać. Uczniowie wykazali się znakomitą przedsiębiorczością i kreatywnością (pomysł organizacji kawiarenki na terenie szkoły, by pomnożyć środki finansowe, prośba o wsparcie skierowane do podmiotów zewnętrznych, wystąpienie do Rady Rodziców z wnioskiem UFIK.), by ostatecznie móc cieszyć się finiszem tego długiego procesu - uroczystym otwarciem „Cichacza”.

Strefa ciszy jest wielowymiarowym sukcesem, ponieważ podnosi nie tylko jakość funkcjonowania szkoły, stwarza lepsze warunki do nauki dla dzieci, sprzyja integracji, ale też uczy współodpowiedzialności za szkołę. Pokazuje nie tylko dzieciom, że przemyślana współpraca i chęć do działania tworzą dobro, które mamy nadzieję, będą wszyscy szanować. Jesteśmy przekonani, iż to otwiera drogę do dalszych realizacji wspólnych przedsięwzięć, a sama strefa będzie ewaluowała.

Realizacja projektu była możliwa dzięki wspólnemu wysiłkowi uczniów oraz wychowawcy klasy 6s, wsparciu Dyrekcji SP 65 oraz Pani Marty Patej z fundacji Q-zmianom. Pięknie dziękujemy Radzie Rodziców za okazane zaufanie oraz wsparcie finansowe poprzez dotację z Uczniowskiego Funduszu Inicjatyw Koleżeńskich. Jednak szczególnie gorące podziękowania kierujemy w stronę rodziców klasy 6s! Bez Waszej pomocy by się nie udało!

{gallery}images/2019artykuly/strefaciszy{/gallery}