Uroczystości klas 0-3

Uroczystość

Termin

Opiekun

Rozpoczęcie roku szkolnego

Wrzesień

A. Tobolska

Dzień Nauki

Październik

A. Makowska
M. Kuranowska

Ślubowanie klas I

Październik

J. Szymańska

Bieg Niepodległości

Listopad

J. Szymańska
M. Kot

Kolędowanie

Grudzień

M. Kuranowska

Bal karnawałowy

Styczeń

M. Kuranowska

Dzień otwarty szkoły

Luty

A. Makowska
E. Nowak
M. Rojewska

Dzień Wiosny

Marzec

Samorząd

Małe formy teatralne

Marzec

D. Więckowska-Majzel

Dzień Ziemi

Kwiecień

B. Musiał
J. Szymańska

Dzień Samorządności

Maj

Samorząd

Dzień Chwalipięty

Czerwiec

E. Puzyńska
M. Kot

Dzień Dziecka – Dzień Sportu

Czerwiec

A. Tobolska

Zakończenie roku szkolnego Klasy VI

Czerwiec

M. Tkaczuk
M. Kuranowska

Akcje klas 0-3

Akcja

Opiekun

Lekki tornister

B. Musiał

M. Rojewska

Cała Polska czyta dzieciom

A. Roguska

Wiem co jem

J, Szymańska

Badanie dojrzałości szkolnej uczniów klas I

M. Rowicka

Sprawdziany klas I

M. Kuranowska

Sprawdziany klas II

M. Kot

Sprawdziany klas III

E. Nowak