Jak powiedział Einstein: „Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym”. Dlatego chwaląc się naukowymi i sportowymi osiągnięciami naszych uczniów, nie zapominamy o tym, co najważniejsze – dbanie o to, by w dążeniu do sukcesów nie zatracali siebie i by potrafili bez zawiści patrzeć jak inni osiągają sukcesy, do których czasem dążą oni sami. W trosce zaś o to, by każde dziecko miało szansę osiągnąć sukces na własną miarę, Rada Rodziców zainicjowała dwa wewnątrzszkolne konkursy: „Sukces niejedno ma imię”, który nagradza uczniów za samodoskonalenie oraz wysiłek włożony w rozwój i postęp w nauce oraz „Pomoc koleżeńska”, konkurs promujący postawy koleżeńskie i prospołeczne.