Szanowni Państwo,

budżet Rady zależy od wpłaty każdego Rodzica. Wpłacane przez Rodziców składki w całości przeznaczone są na potrzeby dzieci. Aby Rada mogła aktywnie działać i angażować się w kolejne inicjatywy sugerowana minimalna wysokość rocznej składki to 150 zł / dziecko, w przypadku rodzeństwa 100 zł/dziecko.

Wpłat można dokonywać w każdym miesiącu roku szkolnego, ale dokonywanie przez Rodziców wpłat z góry, np. za pół roku bądź za cały rok, umożliwi lepsze zaplanowanie i zagospodarowanie funduszy. Potrzeby dzieci są duże, zawsze większe  niż wpływy do budżetu. Mamy nadzieję, że w tym roku dzięki Państwa zaangażowaniu Radzie uda się dokonać jeszcze więcej.

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe:

Bank Zachodni WBK: 54 1090 1030 0000 0001 0792 1430

Tytułem: IMIĘ i NAZWISKO ucznia oraz klasa
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 65
ul. Mścisławska 1
01-647 Warszawa

Wpłaty można również dokonać podczas zebrań z wychowawcami klas bezpośrednio w kasie Rady Rodziców, w szkole w pokoju naprzeciwko biblioteki szkolnej oraz od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00.

Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy systematycznie wpłacają składki na Radę Rodziców.

Każda Państwa pomoc finansowa będzie służyła dobru naszych dzieci.